Vandermark.com

BEPERKTE OPBOUW VAKANTIEDAGEN VOOR ZIEKE WERKNEMERS AFGESCHAFT

Van der Mark & Partners heeft uw al eerder bericht over de wijzigingen in de vakantiewetgeving en nu is het dan eindelijk zover. De Eerste Kamer heeft op 24 mei 2011 ingestemd met een wetsvoorstel van minister Kamp (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) om de regeling voor vakantie en verlof aan te passen. Werknemers die langdurig ziek zijn krijgen voortaan recht op hetzelfde aantal vakantiedagen als gezonde werknemers. Nu hebben zieke werknemers minder wettelijke vakantiedagen dan gezonde werknemers.

Per 1 januari 2012 hebben alle werknemers een wettelijk recht op minimaal 20 vakantiedagen per jaar. De wijziging in de regelgeving is noodzakelijk door uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het wetsvoorstel regelt daarnaast dat werknemers vanaf 1 januari 2012 hun wettelijke vakantiedagen binnen zes maanden na het opbouwjaar moeten opnemen. Daarna komen deze dagen te vervallen. Het kabinet wil daarmee stimuleren dat werknemers regelmatig vakantie opnemen en niet jarenlang dagen opsparen. Het te lang uitstellen van vakantie kan de gezondheid en veiligheid van werknemers in gevaar brengen. De maximale termijn om wettelijke vakantiedagen op te nemen, geldt niet voor werknemers die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest vakantie op te nemen. Daarnaast is het voor werkgever en werknemer mogelijk in onderling overleg de vervaltermijn te verlengen. Extra vakantiedagen vallen buiten deze nieuwe regeling.

De wijzigingen in de vakantiewetgeving betekent ook dat u uw vakantiedagenadministratie moet aanpassen. De vakantiedagenadministratie dient zodanig te worden ingericht dat onderscheid wordt gemaakt in:
  • vakantiedagen opgebouwd tot 1 januari 2012. Daarvoor geldt een verjaringstermijn van 5 jaar;
  • wettelijke vakantiedagen opgebouwd per 1 januari 2012. Daarvoor geldt een verjaringstermijn van een half jaar na afloop van het kalenderjaar;
  • bovenwettelijke vakantiedagen opgebouwd per 1 januari 2012. Daarvoor geldt een verjaringstermijn van 5 jaar (tenzij bij CAO anders overeengekomen);
  • vakantiedagen opgebouwd na 1 januari 2012, waarbij vaststaat dat werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest om die vakantiedagen op te nemen. Daarvoor geldt een verjaringstermijn van 5 jaar.

Let op: de wijzigingen in de vakantiewetgeving kunnen ertoe leiden dat uw arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaardenreglement of personeelshandboek moeten worden aangepast.

Heeft u vragen omtrent bovenstaande of heeft u behoefte aan advies over het aanpassen van arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaardenreglementen of personeelshandboeken, dan kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Direct contact

Klik hier voor de directe
contactgegevens

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het belangrijkste juridische en fiscale nieuws.
Naam   
E-mailadres   

Quickscan+

Speciaal voor de directeur- grootaandeelhouder is de QuickScan+ ontwikkeld. Lees meer »

Startup+ programma

Voor startende en expanderende ondernemingen is de Startup+ ontwikkeld. Lees meer »