De melding van betalingsonmacht

van der mark & partners

Van der Mark & Partners is een fiscaal, juridisch en financieel advieskantoor, gestart door ervaren en ambitieuze fiscalisten, juristen en accountants. Lees meer »

De melding van betalingsonmacht

5 september 2011 - De melding van betalingsonmacht.

In tijden van crisis is het niet ongewoon dat een vennootschap niet meer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Om te voorkomen dat u als bestuurder de kans loopt om hoofdelijk aansprakelijk te worden gesteld dient u deze betalingsonmacht van de vennootschap tijdig te melden, maar wanneer is dat moment?

Indien een vennootschap niet meer de door haar verschuldigde belastingen, zoals omzetbelasting en loonbelasting, kan voldoen, dient daarvan melding te worden gedaan bij de Belastingdienst. Deze melding dient binnen twee weken na het moment van de betalingsonmacht te worden gedaan. Wordt de betalingsonmacht niet tijdig of op de juiste wijze gemeld, dan wordt wettelijk vermoed dat het niet betalen van de belasting aan de bestuurder van de vennootschap is te wijten, hem wordt kennelijk onbehoorlijk bestuur verweten. In bepaalde gevallen kan de bestuurder dit vermoeden weerleggen door bijvoorbeeld aan te tonen dat het niet aannemelijk is dat door zijn toedoen de vennootschap niet heeft voldaan aan de meldingsplicht.

Het moment van tijdige melding verschilt per belastingsoort. Zo heeft de Hoge Raad in 1994 beslist dat de meldingsplicht voor afdrachtbelastingen (zoals loonbelasting) ingaat op het moment dat moet worden afgedragen.
Ook het feit dat de vennootschap voldoende liquide middelen heeft betekent niet automatisch dat geen melding van betalingsonmacht hoeft te worden gedaan. Dit besliste de Hoge Raad op 4 februari 2011, waarin een vennootschap voldoende liquide middelen had, maar de aanslagen niet betaalde. Overigens gaat bij het niet-betalen van een belastingschuld niet direct de betalingsonmacht in. Daarvoor dient er meer aan de hand te zijn, zoals bijvoorbeeld het ontvangen van een aanmaning. Alsdan is sprake van betalingsonmacht en heeft men nog twee weken om te voldoen aan de meldingsplicht. Dit is onlangs door de Hoge Raad bevestigd.

Heeft u vragen omtrent dit onderwerp dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Direct contact

Klik hier voor de directe
contactgegevens

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het belangrijkste juridische en fiscale nieuws.
Naam   
E-mailadres   

Quickscan+

Speciaal voor de directeur- grootaandeelhouder is de QuickScan+ ontwikkeld. Lees meer »

Startup+ programma

Voor startende en expanderende ondernemingen is de Startup+ ontwikkeld. Lees meer »