Arbeidsovereenkomst DGA

van der mark & partners

Van der Mark & Partners is een fiscaal, juridisch en financieel advieskantoor, gestart door ervaren en ambitieuze fiscalisten, juristen en accountants. Lees meer »

Arbeidsovereenkomst DGA

29 augustus 2011 - Eindigt de dienstbetrekking van een DGA bij faillissement van de BV ?

De arbeidsverhouding van een DGA met zijn BV is een bijzondere. Door het aandeelhouderschap heeft de DGA immers een mate van zeggenschap die ontbreekt bij een werknemer die geen aandeelhouder is. Civielrechtelijk kan tussen een DGA en de BV wel een dienstbetrekking bestaan. De Hoge Raad heeft in het verleden geoordeeld dat in het algemeen de arbeidsverhouding van de directeur een dienstbetrekking is, met als gevolg dat de directeur de opdrachten, die hem door het daartoe bevoegde orgaan van de BV worden gegeven, als van zijn werkgeefster afkomstig moet beschouwen. In latere rechtspraak is de waarde van de dienstbetrekking van de DGA genuanceerd. Zo betekent het ontslag van een bestuurder in beginsel ook de beëindiging van de dienstbetrekking van de bestuurder.

Het Hof Leeuwarden heeft onlangs geoordeeld dat als een bestuurder/directeur-grootaandeelhouder het faillissement van zijn eigen BV aanvraagt, zijn dienstbetrekking direct ophoudt te bestaan. Nu de bestuurder, als enig aandeelhouder van de BV, alle touwtjes in handen had en zich naar buiten toe als de eigenaar van de BV presenteerde, geldt er vanaf het moment dat hij zelf het faillissement heeft aangevraagd, geen enkele reden meer om zijn verhouding tot de failliete BV aan te merken als een dienstbetrekking. Dit leidt ertoe dat de bestuurder vanaf het faillissement geen recht meer heeft op loon.

Het Hof Leeuwarden introduceert hiermee een nieuwe ontslaggrond voor de bestuurder, te weten het aanvragen van het faillissement van zijn eigen vennootschap. Deze nieuwe ontslaggrond kan ertoe leiden dat een DGA terughoudender wordt bij het aanvragen van het faillissement, hoewel de schulden kunnen oplopen en dit in strijd is met de verplichting om het faillissement tijdig aan te vragen. Daarnaast leidt de uitspraak van het Hof tot onduidelijkheid: wanneer het faillissement door schuldeisers wordt aangevraagd, blijft de dienstbetrekking en het recht op loon wel bestaan.

Geconcludeerd kan worden dat de uitspraak van het Hof Leeuwarden voer voor de nodige discussie is. Ongetwijfeld horen we over dit onderwerp op korte termijn meer. Van der Mark & Partners houdt u op de hoogte.

Direct contact

Klik hier voor de directe
contactgegevens

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het belangrijkste juridische en fiscale nieuws.
Naam   
E-mailadres   

Quickscan+

Speciaal voor de directeur- grootaandeelhouder is de QuickScan+ ontwikkeld. Lees meer »

Startup+ programma

Voor startende en expanderende ondernemingen is de Startup+ ontwikkeld. Lees meer »