Vandermark.com

TIPS BIJ TOEKENNEN VAN MANAGEMENTPARTICIPATIESHet toekennen van aandelen aan personeel kan zeer lonend zijn.

In onze praktijk komt het regelmatig voor dat bedrijven belangrijke werknemers de mogelijkheid bieden om aandelen te verwerven. De voordelen kunnen aanzienlijk zijn. Voor het bedrijf een uitstekende mogelijkheid om goed presterend personeel te binden zonder dat dit direct liquiditeiten kost. Voor werknemers een fiscaal voordelige beloning die heel lucratief kan zijn. En wellicht het belangrijkste voordeel: aandeelhouderschap stimuleert in belangrijke mate het ondernemers- en verantwoordelijkheidsgevoel van de werknemers.

Een aantal belangrijke fiscale en juridische aandachtspunten:

1. Zorg dat de toekenning van aandelen zodanig gestructureerd wordt, dat de netto opbrengst voor de werknemer maximaal is. Bijvoorbeeld, een toekomstig recht om aandelen te kopen (bijvoorbeeld bij goed presteren) tegen een direct vastgestelde waarde, kan uiteindelijk een hoog belast beloningselement bevatten. Fiscaal voordeliger is om direct aandelen toe te kennen, waarbij bij minder presteren de werknemer de aandelen weer (deels) moet teruggeven.

2. Stel een gedegen management participatie plan op. In een dergelijk plan wordt bijvoorbeeld geregeld wat er met de aandelen dient te gebeuren bij vertrek van de werknemer (vaak verschillend bij vertrek op eigen initiatief dan wel bij gedwongen vertrek) of bij overname / fusie van het bedrijf. Tevens kan aan de aandelen een relatie- en concurrentiebeding worden gekoppeld.

3. Laat uw bedrijf voorafgaand aan het toekennen van de aandelenparticipaties waarderen. Dit ter voorkoming dat de belastingdienst al in de toekenning een hoog belaste uitkering aan de werknemer kan zien. Daarnaast is inzicht in de waarde van uw bedrijf ook belangrijk bij het bepalen van de omvang van de hoeveelheid aan werknemers toe te kennen aandelen.

4. Bedrijven die er huiverig voor zijn om werknemers stemrechten in het bedrijf toe te kennen: aan de werknemer kan ook alleen economische rechten op aandelen worden toegekend. De stemrechten kunnen dan bijvoorbeeld bij de overige aandeelhouders verblijven. Het toekennen van stemrechten op aandelen vergroot in het algemeen wel de betrokkenheid van de werknemers bij het bedrijf.

5. Zorg ervoor dat de aandelen voor de werknemer niet gaan behoren tot een zogenaamd lucratief belang. Hiervan kan sprake zijn indien een bedrijf verschillende soorten aandelen kent en de aan de werknemers toegekende aandelen daardoor zeer hoog renderend kunnen zijn. De opbrengst zal dan worden belast tegen veelal 52% inkomstenbelasting.

Van der Mark & Partners heeft ruime ervaring met het adviseren over en implementeren van aandelenoptieplannen. Voor nader advies kunt u contact opnemen met Andy van der Mark (andy@vandermark.com).

Direct contact

Klik hier voor de directe
contactgegevens

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het belangrijkste juridische en fiscale nieuws.
Naam   
E-mailadres   

Quickscan+

Speciaal voor de directeur- grootaandeelhouder is de QuickScan+ ontwikkeld. Lees meer »

Startup+ programma

Voor startende en expanderende ondernemingen is de Startup+ ontwikkeld. Lees meer »