Vandermark.com

START UP+Hoogwaardige fiscale, juridische en financiële diensten voor startende en expanderende ondernemingen.

Een onderneming heeft zowel in de startfase als in de groeifase veel behoefte aan gedegen fiscaal, juridisch en financieel advies. In de startfase spelen onderwerpen als de keuze voor de juiste ondernemingsvorm, het opzetten van een gedegen administratieve organisatie en de fiscale en juridische structurering van de onderneming en haar personeel. In de groeifase dient aandacht te worden besteed aan bijvoorbeeld de juridische en fiscale aspecten van de uitbreiding van het personeelsbestand, het aanpassen van de ondernemingstructuur aan de groeiverwachtingen (vooral als sprake is van internationale expansie) en het verder professionaliseren van de financiële rapportages.

Veel startende en groeiende ondernemingen hebben echter niet of nauwelijks financiële middelen beschikbaar voor hoogwaardige adviezen op fiscaal, juridisch en financieel gebied. Soms omdat eenvoudigweg het startkapitaal beperkt is, in andere gevallen omdat de liquiditeiten volledig voor de expansie van de onderneming worden gebruikt. 
Indien een onderneming zich op fiscaal, juridisch en financieel gebied onvoldoende professionaliseert, kan dit zeer nadelige consequenties hebben. Denk bijvoorbeeld aan het niet verkrijgen van financieringen, het afketsen van overnames of het ontstaan van onbedoelde en ongewenste juridische en fiscale claims.

Met het Startup+ programma adviseren wij startende en groeiende ondernemingen op fiscaal, juridisch en financieel gebied. Daarnaast begeleiden wij ondernemingen bij het opstellen van businessplannen, het verkrijgen van kapitaal en het vinden van de juiste (internationale) partners voor samenwerkingsverbanden of overnames. Voor onze werkzaamheden hanteren wij een flexibele, op maat gesneden beloningsstructuur. Voorbeelden hiervan zijn een uitgestelde betaling (bijvoorbeeld na verkrijgen van investeringskapitaal) het hanteren van een succesfee, betaling in equity of een combinatie van deze beloningsvormen.

Ter introductie van het Startup+ programma heeft Van der Mark & Partners specifiek voor startende en expanderende ondernemingen een quick scan ontwikkeld. Op basis van deze quick scan worden mogelijkheden tot verbetering van de onderneming op fiscaal, juridisch en financieel gebied benoemd.

Direct contact

Klik hier voor de directe
contactgegevens

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het belangrijkste juridische en fiscale nieuws.
Naam   
E-mailadres   

Quickscan+

Speciaal voor de directeur- grootaandeelhouder is de QuickScan+ ontwikkeld. Lees meer »

Startup+ programma

Voor startende en expanderende ondernemingen is de Startup+ ontwikkeld. Lees meer »