Vandermark.com

FISCALE ASPECTEN VAN INTERNATIONAAL ONDERNEMENVeel bedrijven gaan een avontuur aan over de grens.

Dat internationale expansie de toekomst heeft wordt inmiddels door een groeiend aantal bedrijven onderkend. Internationalisering kan leiden tot bijvoorbeeld een betere omzetspreiding, een aanzienlijke verlaging van de kosten, waaronder personeelskosten, en tot meer mogelijkheden om kapitaal aan te trekken.

De keerzijde is dat rekening dient te worden gehouden met regels, niet alleen in de landen waar het bedrijf gevestigd is, maar ook regels die de betreffende landen met elkaar afspreken waaraan een bedrijf moet voldoen. Deze afspraken worden veelal in verdragen vastgelegd.

Een gedegen fiscale planning is essentieel. Deze dient te resulteren in een lage belastingdruk voor het concern. Een belangrijk onderdeel van de fiscale planning is het op de juiste wijze toepassen van de transferpricing regels. Volgens deze regels dienen met elkaar verbonden bedrijven zakelijke afspraken met elkaar te maken gelijk aan wat onafhankelijke partijen met elkaar overeenkomen in vergelijkbare situaties. Gebeurt dit niet, dan kunnen ongewenste fiscale gevolgen optreden, waaronder bijvoorbeeld dubbele belastingheffing.

Van belang is om als internationaal bedrijf de transferpricing methode vast te stellen die resulteert in een redelijke vergoeding voor de uitgevoerde functies (waar wordt de meerwaarde gecreëerd), gelopen financiële risico’s en de gebruikte activa.

Daarnaast geldt een documentatieplicht ter ondersteuning van de transferpricing methode. Uit deze verplichte documentatie dient te volgen op welke wijze de transferpricing methode is bepaald.

Van der Mark & Partners heeft ruime ervaring met het adviseren van internationale ondernemingen op het gebied van transferpricing, alsmede het opstellen van de verplichte documentatie ter zake. Voor nader advies kunt u contact opnemen met Andy van der Mark (andy@vandermark.com).Direct contact

Klik hier voor de directe
contactgegevens

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het belangrijkste juridische en fiscale nieuws.
Naam   
E-mailadres   

Quickscan+

Speciaal voor de directeur- grootaandeelhouder is de QuickScan+ ontwikkeld. Lees meer »

Startup+ programma

Voor startende en expanderende ondernemingen is de Startup+ ontwikkeld. Lees meer »