Vandermark.com

FISCAAL ACTUEELDe rechtbank handhaaft de omstreden crisisheffing 2013.

Bedrijven die in 2012 werknemers in dienst hadden, die meer verdienden dan € 150.000, moesten in april 2013 een eenmalige extra werkgeversheffing van 16% betalen. Deze zogenaamde crisisheffing leidde tot een grote verontwaardiging, waarbij u zich mogelijk de nodige artikelen in de pers kunt herinneren van clubs in het betaald voetbal.

Tegen deze heffing zijn veel bedrijven in beroep gegaan. Een aantal in individueel, maar veruit de meeste bedrijven zochten aansluiting bij geselecteerde proefprocedures.

Onlangs heeft de rechtbank uitspraak gedaan in een aantal individuele beroepszaken, waarbij de crisisheffing 2013 is gehandhaafd. De rechtbank verwierp de stellingen van de betrokken bedrijven dat de crisisheffing in strijd zou zijn met de wetssystematiek, alsmede op specifieke punten in strijd zou zijn met Europese regelgeving.

Echter, het meest belangrijke vraagstuk kwam niet aan de orde in deze procedures, het vraagstuk van de (on)toelaatbaarheid van de terugwerkende kracht van de heffing. Voor het bepalen van de hoogte van de heffing werd namelijk tevens in de beoordeling betrokken het loon dat in 2012 werd ontvangen voordat überhaupt sprake was van een wetsvoorstel op dit punt. Dit vraagstuk komt wel aan de orde in de proefprocedures, waardoor de kans zeer aanwezig is dat de crisiheffing 2013 alsnog buiten toepassing moet blijven.

Aanvankelijk zou de crisisheffing eenmalig zijn (in 2013), echter de heffing geldt ook voor 2014. Ook hiertegen zijn vanzelfsprekend een flink aantal bezwaarschriften ingediend.

Direct contact

Klik hier voor de directe
contactgegevens

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het belangrijkste juridische en fiscale nieuws.
Naam   
E-mailadres   

Quickscan+

Speciaal voor de directeur- grootaandeelhouder is de QuickScan+ ontwikkeld. Lees meer »

Startup+ programma

Voor startende en expanderende ondernemingen is de Startup+ ontwikkeld. Lees meer »