Vandermark.com

WOZ-waarde 2015 te hoog?Onlangs heeft u, uw WOZ-beschikking voor de onroerende-zaakbelasting over 2015 ontvangen. Het is geen vanzelfsprekendheid dat de op deze beschikking vermelde waarde juist is vastgesteld. Is de WOZ-waarde derhalve naar uw mening te hoog, dan kunt u bij elke afwijking bezwaar aantekenen op grond van  waardedrukkende omstandigheden. Deze zijn onder te verdelen in interne en externe omstandigheden.

Voorbeelden van interne omstandigheden zijn bijvoorbeeld achterstallig onderhoud en constructiefouten.

Voorbeelden van externe omstandigheden zijn bijvoorbeeld bouwplannen in de omgeving, geluidsoverlast en bodemverontreiniging.

Indien de waarde op grond van het bezwaar lager wordt vastgesteld, dan kan dat voor u belastingtechnisch meerdere voordelen opleveren. De WOZ-waarde bepaalt namelijk niet alleen de hoogte van de door u te betalen onroerende-zaakbelasting.

Zo is de WOZ-waarde ook maatgevend voor het eigenwoningforfait in box 1 van de inkomstenbelasting of bijvoorbeeld de hoogte van de waterschapsbelasting. Daarnaast is de WOZ-waarde tevens van belang voor een woning (die niet de eigen woning is) in box 3.

Aangezien het percentage voor de berekening van het eigenwoningforfait voor woningen met een waarde boven de € 1.050.000 de laatste jaren drastisch is verhoogd, is het voor de eigenaren van dergelijke woningen van nog groter belang de WOZ-waarde zorgvuldig op zijn juistheid te controleren.

‘Last but not least’ speelt de WOZ-waarde ook een belangrijke rol voor ondernemers met onroerend goed in hun onderneming of besloten vennootschap. De WOZ-waarde bepaalt namelijk tot welke waarde volgens de fiscale regels mag worden afgeschreven, ook wel bekend als de bodemwaarde. Daar de WOZ-waarde op vele belastingterreinen een rol speelt, is het verstandig om deze kritisch op zijn juistheid te beoordelen.

Heeft u vragen omtrent dit onderwerp dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Direct contact

Klik hier voor de directe
contactgegevens

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het belangrijkste juridische en fiscale nieuws.
Naam   
E-mailadres   

Quickscan+

Speciaal voor de directeur- grootaandeelhouder is de QuickScan+ ontwikkeld. Lees meer »

Startup+ programma

Voor startende en expanderende ondernemingen is de Startup+ ontwikkeld. Lees meer »