Vandermark.com

Verjaring van vorderingenHet komt vaker voor dan verwacht dat vorderingen verjaren.

In onze juridische praktijk komen wij regelmatig cases tegen waarbij een schuldenaar zich beroept op verjaring. Het verjaren van een schuld houdt in dat deze na een specifieke periode niet meer kan worden opgeëist door de schuldeiser. Hierbij gaat het niet alleen om “vergeten” schulden, maar het kan ook gaan om schulden die gedurende een zeer lange periode niet worden opgeëist, omdat de schuldenaar (nog) geen verhaal biedt.

Het hangt van de schuld af na welke termijn deze verjaart. Voor leningen en kredieten geldt in principe een verjaringstermijn van vijf jaar. Een zelfde termijn geldt voor onbetaalde periodieke betalingen, zoals huur en koop op afbetaling.

De verjaringstermijn start op het moment waarop de schuld opeisbaar is. Een lening met een leningsovereenkomst zonder “harde” opeisbaarheidsdatum kan in beginsel niet verjaren.

De schuldeiser moet binnen de verjaringstermijn actie ondernemen, anders zal de vordering verjaren en niet meer afdwingbaar zijn. Op het moment dat de schuldeiser actie onderneemt zal de verjaringstermijn opnieuw gaan lopen. Deze actie, stuiting genaamd, kan bestaan uit een schriftelijke aanmaning, of mededeling waarin het recht tot nakoming wordt voorbehouden.

Daarnaast start de verjaringstermijn opnieuw bij het indienen van een dagvaarding of wanneer de debiteur de vordering erkent.

Uitgangspunt is dat de schuldeiser moet aantonen dat hij de vordering gestuit heeft.

Indien de schuld is verjaard, en de schuldenaar betaalt toch, dan kan de schuldenaar zich achteraf niet meer beroepen op verjaring.

Heeft u vragen omtrent dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met Andy van der Mark (andy@vandermark.com).

Direct contact

Klik hier voor de directe
contactgegevens

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het belangrijkste juridische en fiscale nieuws.
Naam   
E-mailadres   

Quickscan+

Speciaal voor de directeur- grootaandeelhouder is de QuickScan+ ontwikkeld. Lees meer »

Startup+ programma

Voor startende en expanderende ondernemingen is de Startup+ ontwikkeld. Lees meer »