Vandermark.com

Onzakelijke leningGeen onzakelijke lening bij ontbreken verbondenheid.

De afgelopen periode zijn er veel uitspraken geweest over wanneer sprake is van een onzakelijke lening. Veelal betreffen het procedures waarbij de belastingplichtige vennootschap een vordering wil afwaarderen ten laste van het fiscale resultaat, en de Belastingdienst dit wil voorkomen door te stellen dat sprake is van een onzakelijke verstrekking. Uitgangspunt is dat van een onzakelijke verstrekking alleen sprake is wanneer tussen de schuldeiser en schuldenaar een verbondenheid bestaat. Vaak zal dit zijn een verbondenheid via aandelen.

De laatste tijd komen wij in de praktijk het standpunt van de Belastingdienst tegen, dat een onzakelijke lening ook aan de orde kan zijn indien er geen sprake is van een verbondenheid tussen de schuldeiser en de schuldenaar. Bijvoorbeeld omdat te beperkte informatie kan worden verstrekt omtrent de achtergrond van de lening.

Recentelijk heeft het Hof Amsterdam echter geoordeeld dat indien er geen sprake is van met elkaar verbonden partijen, er ook geen sprake kan zijn van een onzakelijke lening.

Direct contact

Klik hier voor de directe
contactgegevens

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het belangrijkste juridische en fiscale nieuws.
Naam   
E-mailadres   

Quickscan+

Speciaal voor de directeur- grootaandeelhouder is de QuickScan+ ontwikkeld. Lees meer »

Startup+ programma

Voor startende en expanderende ondernemingen is de Startup+ ontwikkeld. Lees meer »