Vandermark.com

QuickScan+Speciaal voor de directeur-grootaandeelhouder is de QuickScan+ ontwikkeld. Hiermee kan op effectieve wijze worden vastgesteld op welke onderdelen belasting kan worden bespaard en fiscale risico’s kunnen worden voorkomen.


Vrijwel elke directeur-grootaandeelhouder betaalt teveel belasting, hetzij in privé, hetzij in de BV. Het is ook niet eenvoudig om met de huidige (internationale) fiscale en economische ontwikkelingen continu een fiscaal optimale positie in te nemen. Voor de directeur-grootaandeelhouder die op een effectieve manier inzicht wil verkrijgen of bij hem privé en zijn bedrijf fiscaal optimale posities worden ingenomen, hebben wij de QuickScan+ ontwikkeld.

De QuickScan+ richt zich op optimalisatie van:

De fiscale positie van de directeur-grootaandeelhouder als vermogende particulier:
• de fiscale positie van de directeur-grootaandeelhouder in relatie tot zijn vennootschap(pen);
• de fiscale positie van de vennootschap(pen) van de directeur-grootaandeelhouder;
• de fiscale beloningen voor het personeel.

Daarnaast kunnen door de directeur-grootaandeelhouder specifieke Plus onderwerpen worden aangedragen, zoals bedrijfsopvolging en internationalisering, ter uitbreiding van de QuickScan+.

Op basis van de uitkomst van de QuickScan+ worden aanbevelingen gedaan. Vanzelfsprekend kunnen wij ook behulpzaam zijn bij het daadwerkelijk realiseren van belastingbesparingen.

Geen belastingsbesparing, dan geen nota!

De QuickScan+ is gebaseerd op het “no cure no pay” principe. Alleen als de QuickScan+ leidt tot concrete voorstellen tot belastingbesparing óf tot voorstellen waarmee fiscale risico’s worden voorkomen zult u een nota ontvangen.

De QuickScan+ levert u dus altijd iets op! Ofwel een – veelal substantiële – belastingbesparing, ofwel een gratis bevestiging dat alles bij u fiscaal optimaal is.

Bent u benieuwd of de QuickScan+ ook bij u en uw bedrijf leidt tot belasting besparing en het voorkomen van fiscale risico’s? Neem dan gerust contact met ons op voor een nadere toelichting.

Direct contact

Klik hier voor de directe
contactgegevens

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het belangrijkste juridische en fiscale nieuws.
Naam   
E-mailadres   

Quickscan+

Speciaal voor de directeur- grootaandeelhouder is de QuickScan+ ontwikkeld. Lees meer »

Startup+ programma

Voor startende en expanderende ondernemingen is de Startup+ ontwikkeld. Lees meer »