Vandermark.com

Eenmalige schenkingsvrijstelling van EUR 100.000 in verband met eigen woning vervalt per 1 januari 2015Onlangs heeft de Wetgever bekend gemaakt dat de eenmalige schenkingsvrijstelling van EUR 100.000 per 1 januari 2015 komt te vervallen.

Deze schenkingsvrijstelling is bedoeld om de transacties in de huizenmarkt te stimuleren. Vandaar de voorwaarde: de ontvanger mag de schenking alleen gebruiken voor de eigen woning.

Omdat de vrijstelling binnenkort eindigt brengen wij deze graag onder de aandacht.
Zoals aangegeven mag de schenking alleen worden gebruikt voor de eigen woning. Hierbij kan het gaan om de aankoop of verbouwing van de eigen woning. Of een (extra) aflossing van de hypotheekschuld op de eigen woning of van een restschuld. Degene die de schenking ontvangt, moet wel zorgen voor afschriften waaruit blijkt dat het geld is overgemaakt naar bijvoorbeeld de verkoper van de woning, de aannemer of de hypotheekbank. De Belastingdienst kan hier om vragen.

De vrijstelling geldt voor iedereen. (Groot)ouders kunnen dit bedrag schenken aan hun kinderen, kleinkinderen of andere familieleden. Ook buren en goede vrienden vallen onder deze vrijstelling van schenkbelasting.

Voor een belastingvrije schenking van 100.000 euro is een notariële akte niet verplicht, maar wel verstandig. U kunt hierin een uitsluitingsclausule opnemen om te voorkomen dat uw kind het geschonken geld moet delen met zijn of haar ex-partner na een scheiding. De notaris kan u meer informatie geven over wat van toepassing is in uw situatie.

Let op! 
Ouders mogen jaarlijks 5.229 euro belastingvrij aan hun kinderen schenken. Eenmalig mogen ouders aan hun kinderen (leeftijd tussen 18 en 40 jaar) belastingvrij een hoger bedrag schenken, maximaal 25.096 euro. Wanneer de schenking is bedoeld voor een eigen woning of een studie van het kind bedraagt deze normale eenmalig verhoogde vrijstelling in 2014 zelfs 52.281 euro.

De eenmalige vrijstelling van 100.000 euro kan niet bovenop deze normale eenmalig verhoogde vrijstelling komen. Stel u wilt een schenking doen aan uw kind en hij of zij heeft al gebruikgemaakt van de normale eenmalig verhoogde vrijstelling. Dan wordt het eenmalig vrijgestelde bedrag van 100.000 euro verminderd met het bedrag van de eerdere schenking.

Direct contact

Klik hier voor de directe
contactgegevens

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het belangrijkste juridische en fiscale nieuws.
Naam   
E-mailadres   

Quickscan+

Speciaal voor de directeur- grootaandeelhouder is de QuickScan+ ontwikkeld. Lees meer »

Startup+ programma

Voor startende en expanderende ondernemingen is de Startup+ ontwikkeld. Lees meer »